2019 Maig

Campus-xarxes.png

PROCEDIMENT INSCRIPCIONS

A partir del 27 d’abril es realitzaran les inscripcions on-line mitjançant la web: piscinasantjordi.cat 

(En cas de no disposar de mitjans per poder realitzar la inscripció on-line, caldrà fer-la on-line a la recepció de la Piscina Sant Jordi)

 

AJUTS ECONÒMICS:

cal fer els tràmits presencialment a la recepció de la Piscina Sant Jordi en l’horari:

Dissabte, 27 d’abril, de 8 a 13 h.

De dilluns a divendres, de 8 a 13 i 15 a 20 h.

Cada persona només pot inscriure els membres directes de la família.

Els pares/mares/tutors que no puguin formalitzar personalment la inscripció, poden delegar-la a altres

persones portant l’autorització (segons model que poden recollir a PSJ o amb un escrit propi)  adjuntant

fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de l’autoritzat.