• OBJECTIUS
 • NORMATIVA D’ADMISSIÓ
 • ACTIVITATS I HORARIS TIPUS
 • ESPAIS ESPORTIUS
 • ADAPTACIONS I MESURES
 • ORGANITZACIÓ I PER ON ENTRAR
 • QUE CAL PORTAR
 • CONTACTE I AVISOS
OBJECTIUS

Aquest any amb motiu de la COVID-19, i basant-nos en els criteris generals que marca la Generalitat de Catalunya, a part dels objectius  que ens marquem amb la pràctica de les activitats físiques també ens marquem com a objectiu general fomentar hàbits i rutines d’higiene i normalitat post-Covid ( rentar mans, distància de seguretat …), sempre des d’un punt de vista pedagògic i d’aprenentatge.

OBJECTIUS GENERALS CAMPUS PISCINA SANT JORDI

 1. Aprendre noves rutines (hàbits d’higiene i protecció).
 2. Retrobar-se amb espais oberts i esportius.
 3. Retrobament amb amistats i interaccions socials (respectant la distància de seguretat).
NORMATIVA D’ADMISSIÓ
 1. ABSÈNCIA DE SÍMPTOMES COVID-19 ( PORTAR EN PAPER LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EL PRIMER DIA)
 2. CALENDARI VACUNAL ACTUALITZAT (altament recomanable).
 3. NO CONVIVENTS O CONTACTE ESTRET AMB POSITIU CONFIRMAT O SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE EN ELS 14 DIES ANTERIORS.
 4. EN CAS D’INFANT/ADOLESCENT AMB PATOLOGIES PRÈVIES DE BASE, QUE HA ESTAT VALORADA DE MANERA INDIVIDUAL PELS SERVEIS MÈDICS, LA SEVA IDONEÏTAT PER PARTICIPAR EN DETERMINATS TIPUS D’ACTIVITATS, DONAT QUE ES TRACTA DE POBLACIÓ DE MAJOR RISC ENFRONT A LA COVID-19.
ACTIVITATS I HORARIS TIPUS

ACTIVITATS

LES ACTIVITATS ESTARAN ADAPTADES ALS ESPAIS I ALS CRITERIS QUE MARCA LA GENERALITAT  I EL DEPARTAMENT DE SALUT.

 • JOCS I ACTIVITATS AQUÀTIQUES
 • ACTIVITATS DIRIGIDES I COREOGRAFIADES
 • TALLERS CONTES DIBUIX
 • JOCS POPULARS I LÚDICS
 • FORMES JUGADES I ESPORTS SENSE CONTACTE, RESPECTANT LA DISTANCIA DE SEGURETAT
 • CINE-FÒRUM
 • ACTIVITATS ARTISTIQUES (BALL I EXPRESSIÓ CORPORAL)

HORARIS TIPUS

ESPAIS ESPORTIUS
ADAPTACIONS I MESURES
 • GRUPS DE CONVIVÈNCIA 1:10 ( PERMETRÀ PORTAR A TERME EL PROTOCOL DE CONFINAMENT EN CAS DE DETECCIÓ DE CAS DE COVID).
 • ENTRADES I SORTIDES FLEXIBLES I ORDENADES ( PER FACILITAR L’ACCÉS I EVITAR AGLOMERACIONS) 8.50 A 9.15H
 • VENTILACIÓ DIÀRIA DELS ESPAIS TANCATS
 • MÍNIM UN RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE DURANT TOTA L’ACTIVITAT (HAURÀ REBUT UNA FORMACIÓ PRÈVIA DE LA GENERALITAT)
 • LES ACTIVITATS ES REALITZARAN EN ESPAIS ON ES PUGUI RESPECTAR LES DISTANCIA DE SEGURETAT I DELIMITANT ELS ESPAIS PER GRUP DE CONVIVÈNCIA.
ORGANITZACIÓ I PER ON ENTRAR

ORGANITZACIÓ

 1. HORARIS: 9 a 17 h / 9 a 13.30 h.
 2. ENTRADA I SORTIDA
 • L’ entrada serà esglaonada i flexible, des de les 8.50h fins les 9.15h
 • S’haurà de respectar la distancia de seguretat tant a dins com a fora de la instal·lació.
 • Evitar que es generin aglomeració de gent.
 • La porta d’accés per totes les entrades i sortides serà per la porta interior del Recinte de l’Escola Industrial a l’alçada del carrer Comte Borrell.
 • Tant els adults com els infants hauran de portar la mascareta posada.
 1. ACTIVITATS

Es realitzaran les activitats sempre respectant les mesures de seguretat i higiene marcades per les autoritats competents.

 1. ADAPTACIONS I MESURES DE SEGURETAT
 • L’ús de la Mascareta serà obligatori sempre que no es puguin mantenir la distancia de seguretat.
 • El material es desinfectarà després de cada us, hi haurà material esportiu individual per grups de convivència.
 • Es repartiran gels hidroalcohòlics per les instal·lacions i grups. Aquestes es netejaran i desinfectaran diàriament.
 1. SERVEI MENJADOR
 • Es garantirà la distancia de seguretat entre nens/es.
 • S’utilitzaran safates individuals i els material d’us compartir només podrà ser utilitzat per al personal responsable.
QUE CAL PORTAR
 • Motxilla d’esquena.
 • Esmorzar i ampolla d’aigua de casa.
 • Mascareta posada de casa.
 • Crema protectora posada de casa i a la motxilla.
 • Gorra, roba i sabatilles esportives (tancades i amb mitjons)
 • Cabells llargs recollits.
 • Tovallola o barnús, banyador, casquet i sabatilles de bany.
 • Noies, banyador sencer (no posat de casa).
 • Nens/es fins a 4 anys una muda sencera de recanvi, cada dia tornarà a casa.
 • Lliurarem una samarreta del campus per torn.
CONTACTE I AVISOS

Contacte i incidències:

 • SERGI CEBRIÀ (director)
 • de 9 a 17 h.     934 943 739 i 934 109 261
 • Resta d’horari     934 109 261
 • activitatspsj@natacio.cat

Avisos:

 • No subministrarem cap tipus de medicament.
 • No permetrem l’ús durant l’activitat de cap tipus de joguina o dispositiu tàctil.
 • Tots els infants i joves que marxen sols hauran de portar autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a. Document al següent enllaç:
 • La Federació Catalana de Natació es reserva el dret de poder modificar puntualment les activitats programades que per motius d’organització sigui necessari.