Modalitats, Horaris, Torns i preus

MODALITATS

Precampus    (4 a 5 anys)      Any naixement: 2014-2015

Poliesportiu  (6 a 16 anys)    Any naixement: 2003-2013

HORARIS

Complet (amb servei menjador)                     9 a 17 h.

només matí                                                        9 a 13:30 h.

Només matí amb sortida (torns 2 i 4)            9 a 13:30 h.

sortida de 9 a 17 h.

DATES TORNS

TORN 1      Del 25 al 28 de juny

TORN 2      De l’1 al 12 de juliol (quinzenal)

TORN 3      Del 15 al 19 de juliol

TORN 4      Del 22 al 26 de juliol

TORN 5      Del 29 de juliol al 2 d’agost

TORN 6      Del 2 al 6 de setembre

PREUS TORNS 1 (setmanals)

complet (amb servei de menjador)           120€

Només matins                                                   62€

PREUS TORNS 3, 5 i 6 (setmanals)

complet (amb servei de menjador)           150€

Només matins                                                  77,50

PREUS TORN 2 (quinzenal i amb sortida)

Complet (amb servei de menjador)              300€

Només matins amb sortida                               169,50€

PREUS TORN 4 (setmanal i amb sortida)

Complet (amb servei menjador)                     150€

Només matí amb sortida                                     92€

SERVEI DE CUSTÒDIA: de 8 a 9 h (aquest servei no es realitza ni al migdia ni per la tarda)

Preu: 1 € diari