Modalitats, Horaris, Torns i preus

MODALITATS

Precampus    (4 a 5 anys)      Any naixement: 2013-2014

Poliesportiu  (6 a 14 anys)    Any naixement: 2004-2012

HORARIS

Complet (amb servei menjador)                     9 a 17 h.

només matí                                                        9 a 13:30 h.

Només matí amb sortida (torns 2 i 4)            9 a 13:30 h.

sortida de 9 a 17 h.

DATES TORNS

TORN 1      Del 25 al 29 de juny

TORN 2      Del 2 al 13 de juliol (quinzenal)

TORN 3      Del 16 al 20 de juliol

TORN 4      Del 23 al 27 de juliol

TORN 5      Del 30 de juliol al 3 d’agost

TORN 6      Del 3 al 7 de setembre

PREUS TORNS 1, 3, 5 i 6 (setmanals)

complet (amb servei de menjador)               145 €

Només matins                                                       76 €

PREUS TORN 2 (quinzenal i amb sortida)

Complet (amb servei de menjador)              290 €

Només matins amb sortida                               166 €

PREUS TORNS 4 (setmanal i amb sortida)

Complet (amb servei menjador)                     145 €

Només matí amb sortida                                     90 €

SERVEI DE CUSTÒDIA: de 8 a 9 h (aquest servei no es realitza ni al migdia ni per la tarda)

Preu: 1 € diari