Horari de funcionament
anual de la instal·lació:

(totes les activitats i serveis finalitzaran 15′ abans
de l’horari de tancament de la instal·lació)


DE GENER A DESEMBRE (excepte mes d’agost):

De dilluns a divendres, de 7 a 22 h.

(actualment la porta es tanca a les 21h. en compliment de les mesures establertes pel departament de salut de la Generalitat de Catalunya. Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa amb el temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22h i complir d’aquesta manera amb el confinament nocturn decretat).

Dissabtes, de 8 a 20 h.

Diumenges i festius, de 9 a 14 h.

AGOST:

De dilluns a divendres, de 7 a 21 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 14 h

LA INSTAL·LACIÓ ROMANDRÀ TANCADA ELS DIES FESTIUS:

1 i 6 de gener
1 de maig
25 i 26 de desembre

LA INSTAL·LACIÓ TANCARÀ ABANS ELS DIES :

Dissabte de Setmana Santa es tanca a les 14 h.
5 de gener, 23 de juny, 24 i 31 de desembre es tanca a les 19 h.

HORARIS, PREUS I MODALITATS