• HORARIS TORNS I PREUS
 • OBJECTIUS
 • ACTIVITATS I HORARIS TIPUS
 • ESPAIS ESPORTIUS
 • ADAPTACIONS I MESURES
 • ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA
 • CONSELLS/ QUE CAL PORTAR
 • CONTACTE I COMUNICACIONS
HORARIS TORNS I PREUS

Modalitats, Horaris, Torns i preus

MODALITATS

Precampus    (4 a 5 anys)      Any naixement: 2017-2018

Poliesportiu  (6 a 14 anys)    Any naixement: 2008-2016

HORARIS

Complet (amb servei menjador)                                 9 a 17 h.

Només matí                                                                   9 a 13:30 h.

DATES TORNS SETMANALS

TORN 1      Del 27 de juny a l’1 de juliol

TORN 2      Del 4 al 8 de juliol

TORN 3      De l’ 11 al 15 de juliol

TORN 4      Del 18 al 22 de juliol

TORN 5      Del 25 al 29 de juliol

TORN 6      Del 29 d’agost al 2 de setembre

 

PREUS PER TORN (setmanal)

Complet (amb servei de menjador)          162€

Només matins                                                  81,45€

OBJECTIUS

OBJECTIUS  CAMPUS PISCINA SANT JORDI

 

PRECAMPUS (4-5 ANYS)

OBJECTIU GENERAL A traves de diferents activitats lúdiques i pre-esportives, mostrar l’esport com a forma de gaudir del temps lliure, proporcionant activitats lúdic-esportives adaptades a cada etapa evolutiva de l’infant.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Gaudir durant la pràctica d’activitat física.
 • Incrementar el coneixement, el control del propi cos i l’autoestima, a través del treball de les habilitats motrius bàsiques.
 • Explorar les capacitats expressives i motrius del propi cos, adaptant-les a diferents situacions.
 • Adquirir hàbits d’ordre, seguretat i higiene durant la pràctica d’activitat física.
 • Relacionar-se amb els altres amb respecte, col·laboració i acceptació de la diferència

 

CAMPUS POLIESPORTIU (6-14 ANYS)

OBJECTIU GENERAL

Presentar l’activitat física i diversos esports col·lectius i individuals com un recurs més per gaudir del temps lliure en grup i individualment, proporcionant activitats lúdic-esportives per fomentar valors i hàbits de salut propis de l’activitat física i l’esport.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Gaudir del descobriment i la pràctica de diverses modalitats esportives, participant activament en la seva organització i desenvolupament.
  • Explorar les capacitats expressives i motrius del propi cos, adaptant-les a diferents situacions.
  • Adquirir hàbits de benestar, seguretat, higiene i respecte pel material i les instal·lacions durant la pràctica d’activitat física.
  • Desenvolupar actituds de col·laboració i treball grupal.
  • Superar reptes en situacions esportives i prendre decisions, tant individualment com en cooperació.
  • Relacionar-se amb els altres de forma solidària i tolerant.
  • Respectar companys, monitors, normes, material i instal·lacions, abans, durant i després de la pràctica esportiva.
ACTIVITATS I HORARIS TIPUS

ACTIVITATS

ACTIVITATS PRECAMPUS (4-5 ANYS) 

Activitats físiques, esportives i lúdiques per treballar i enriquir la motricitat, a través de les màximes experiències motrius :

 • Psicomotricitat i pre-esport.
 • Activitats aquàtiques.
 • Activitats lúdiques i jocs.
 • Tallers i gimcanes.

…entre d’altres moltes activitats.

 

ACTIVITATS CAMPUS POLIESPORTIU (6-14 ANYS)

Activitats físiques i esportives encaminades a la pràctica esportiva no específica.

Es donaran a conèixer una representació de diversos esports,
aprofundint en els aspectes més característics d’aquests;

 • Iniciació a esports diversos i esports alternatius.
 • Activitats i jocs aquàtics.
 • Triangulars i olimpíades esportives.
 • Gimcanes

…i moltes activitats més.

HORARIS TIPUS

ESPAIS ESPORTIUS
ADAPTACIONS I MESURES
 • GRUPS DE CONVIVÈNCIA 1:10 ( PERMETRÀ PORTAR A TERME EL PROTOCOL DE CONFINAMENT EN CAS DE DETECCIÓ DE CAS DE COVID).
 • ENTRADES I SORTIDES FLEXIBLES I ORDENADES ( PER FACILITAR L’ACCÉS I EVITAR AGLOMERACIONS) 8.50 A 9.15H
 • VENTILACIÓ DIÀRIA DELS ESPAIS TANCATS
 • MÍNIM UN RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE DURANT TOTA L’ACTIVITAT (HAURÀ REBUT UNA FORMACIÓ PRÈVIA DE LA GENERALITAT)
 • LES ACTIVITATS ES REALITZARAN EN ESPAIS ON ES PUGUI RESPECTAR LES DISTANCIA DE SEGURETAT I DELIMITANT ELS ESPAIS PER GRUP DE CONVIVÈNCIA.
ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA

ORGANITZACIÓ

HORARIS:

 • Torn complet de 9 a 17 h
 • Torn matí de 9 a 13.30 h.
 • Horaris d’entrada: de 8.50 a 9.15 h.
 • Inici de les activitats: a les 9.15 h.
 • Recollida migdia: a les 13.30 h.
 • Recollida tarda: a les 17 h.

ENTRADA I SORTIDA

 • L’ entrada serà esglaonada i flexible, des de les 8.50h fins les 9.15h
 • S’haurà de respectar la distancia de seguretat tant a dins com a fora de la instal·lació.
 • Evitar que es generin aglomeració de gent.
 • La porta d’accés per totes les entrades i sortides serà per la porta interior del Recinte de l’Escola Industrial a l’alçada del carrer Comte Borrell.
 • Tant els adults com els infants hauran de portar la mascareta posada.

ACTIVITATS

Es realitzaran les activitats sempre respectant les mesures de seguretat i higiene marcades per les autoritats competents.

ADAPTACIONS I MESURES DE SEGURETAT

 • L’ús de la Mascareta serà obligatori sempre que no es puguin mantenir la distancia de seguretat.
 • El material es desinfectarà després de cada us, hi haurà material esportiu individual per grups de convivència.
 • Es repartiran gels hidroalcohòlics per les instal·lacions i grups. Aquestes es netejaran i desinfectaran diàriament.

SERVEI MENJADOR

 • Es garantirà la distancia de seguretat entre nens/es.
 • S’utilitzaran safates individuals i els material d’us compartir només podrà ser utilitzat per al personal responsable.
CONSELLS/ QUE CAL PORTAR
 • Motxilla d’esquena.
 • Esmorzar i ampolla d’aigua de casa.
 • Mascareta posada de casa.
 • Crema protectora posada de casa i a la motxilla.
 • Gorra, roba i sabatilles esportives (tancades i amb mitjons)
 • Cabells llargs recollits.
 • Tovallola o barnús, banyador, casquet i sabatilles de bany.
 • Noies, banyador sencer (no posat de casa).
 • Nens/es fins a 4 anys una muda sencera de recanvi, cada dia tornarà a casa.

ÉS ACONSELLABLE QUE ELS VOSTRES FILLS/ES:

 • Portin sempre gorra i crema de protecció solar.
 • Portin una cantimplora amb aigua cada dia (millor que una ampolla d’aigua, perquè és reutilitzable).
 • Portin un entrepà i/o fruita per esmorzar (eviteu la pastisseria industrial).
 • No portin diners, joguines, ni aparells electrònics a la motxilla

*Lliurarem una samarreta del campus per torn.

*Les activitats i l’organització del campus estaran condicionades per l’estat sanitari en que ens trobem en el moment de la seva realització.

CONTACTE I COMUNICACIONS

Contacte i comunicacions:

 • SERGI CEBRIÀ (director campus)
 • de 9 a 17 h.     934 943 739 i 934 109 261
 • Resta d’horari     934 109 261
 • activitatspsj@natacio.cat

Avisos:

 • No subministrarem cap tipus de medicament.
 • No permetrem l’ús durant l’activitat de cap tipus de joguina o dispositiu tàctil.
 • Tots els infants i joves que marxen sols hauran de portar autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a. Document al següent enllaç:

 

 • La Federació Catalana de Natació es reserva el dret de poder modificar puntualment les activitats programades quan per motius d’organització sigui necessari.