• HORARIS TORNS I PREUS
 • OBJECTIUS
 • ACTIVITATS I HORARIS TIPUS
 • ESPAIS ESPORTIUS
 • ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA
 • QUE CAL PORTAR/CONSELLS PRÀCTICS
 • CONTACTE I COMUNICACIONS
HORARIS TORNS I PREUS

Modalitats, Horaris, Torns i preus

MODALITATS

Precampus    (4 a 5 anys)      Any naixement: 2019-2020

Poliesportiu  (6 a 16 anys)    Any naixement: 2008-2018

HORARIS

Complet (amb servei menjador)                                 9 a 17 h.

Només matí                                                                 9 a 13:30 h.

DATES TORNS SETMANALS

TORN 1      Del 25 al 28 de juny

TORN 2      De l’1 al 5 de juliol

TORN 3      Del 8 al 12 de juliol

TORN 4      Del 15 al 19 de juliol

TORN 5      Del 22 al 26 de juliol

TORN 6      Del 29 de juliol al 2 d’agost

TORN 7      Del 2 al 6 de setembre

 

PREUS PER TORN (setmanal):

TORN 1

Complet (amb servei de menjador)          133,12€

Només matins                                            66,80€

TORNS: 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Complet (amb servei de menjador)          166,40€

Només matins                                            83,50€

 

SERVEI D’ ACOLLIDA de 8 a 8:50 h.  Preu diari: 2€

 

OBJECTIUS

OBJECTIUS  CAMPUS PISCINA SANT JORDI

 

PRECAMPUS (4-5 ANYS)

OBJECTIU GENERAL A traves de diferents activitats lúdiques i pre-esportives, mostrar l’esport com a forma de gaudir del temps lliure, proporcionant activitats lúdic-esportives adaptades a cada etapa evolutiva de l’infant.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Gaudir durant la pràctica d’activitat física.
 • Incrementar el coneixement, el control del propi cos i l’autoestima, a través del treball de les habilitats motrius bàsiques.
 • Explorar les capacitats expressives i motrius del propi cos, adaptant-les a diferents situacions.
 • Adquirir hàbits d’ordre, seguretat i higiene durant la pràctica d’activitat física.
 • Relacionar-se amb els altres amb respecte, col·laboració i acceptació de la diferència

 

CAMPUS POLIESPORTIU (6-16 ANYS)

OBJECTIU GENERAL

Presentar l’activitat física i diversos esports col·lectius i individuals com un recurs més per gaudir del temps lliure en grup i individualment, proporcionant activitats lúdic-esportives per fomentar valors i hàbits de salut propis de l’activitat física i l’esport.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Gaudir del descobriment i la pràctica de diverses modalitats esportives, participant activament en la seva organització i desenvolupament.
  • Explorar les capacitats expressives i motrius del propi cos, adaptant-les a diferents situacions.
  • Adquirir hàbits de benestar, seguretat, higiene i respecte pel material i les instal·lacions durant la pràctica d’activitat física.
  • Desenvolupar actituds de col·laboració i treball grupal.
  • Superar reptes en situacions esportives i prendre decisions, tant individualment com en cooperació.
  • Relacionar-se amb els altres de forma solidària i tolerant.
  • Respectar companys, monitors, normes, material i instal·lacions, abans, durant i després de la pràctica esportiva.
ACTIVITATS I HORARIS TIPUS

ACTIVITATS

ACTIVITATS PRECAMPUS (4-5 ANYS) 

Activitats físiques, esportives i lúdiques per treballar i enriquir la motricitat, a través de les màximes experiències motrius :

 • Psicomotricitat i pre-esport.
 • Activitats aquàtiques.
 • Activitats lúdiques i jocs.
 • Tallers i gimcanes.

…entre d’altres moltes activitats.

 

ACTIVITATS CAMPUS POLIESPORTIU (6-16 ANYS)

Activitats físiques i esportives encaminades a la pràctica esportiva no específica.

Es donaran a conèixer una representació de diversos esports,
aprofundint en els aspectes més característics d’aquests;

 • Iniciació a esports diversos i esports alternatius.
 • Activitats i jocs aquàtics.
 • Triangulars i olimpíades esportives.
 • Gimcanes

…i moltes activitats més.

HORARIS TIPUS

ESPAIS ESPORTIUS
ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA

ORGANITZACIÓ

HORARIS:

 • Torn complet de 9 a 17 h
 • Torn matí de 9 a 13.30 h.
 • Servei d’acollida: de 8 a 8:50 h. (Preu 2€ diaris)
 • Entrada mati: de 8.55 a 9.15 h.
 • Sortida migdia: de 13:25 a 13.30 h.
 • Sortida tarda: de16:55 a 17 h.

ENTRADA I SORTIDA

 • L’ entrada serà esglaonada i flexible, des de les 8.55h fins les 9.15h
 • Es prega puntualitat per tal de poder iniciar les activitats a les 9:15 h. d’acord amb l’horari establert.
 • Cada grup d’edat disposarà d’un espai diferenciat tan a l’entrada com a la sortida.
 • La porta d’accés per totes les entrades i sortides serà per la porta interior del Recinte de l’Escola Industrial a l’alçada del carrer Comte Borrell.
 • Es recomana que cada participant sigui portat i recollit per una persona adulta..
QUE CAL PORTAR/CONSELLS PRÀCTICS

QUE CAL PORTAR:

 • Motxilla d’esquena.
 • Esmorzar i ampolla d’aigua de casa.
 • Crema protectora posada de casa i a la motxilla
 • Gorra, roba i sabatilles esportives (tancades i amb mitjons)
 • Recomanem que tota la roba estigui ben marcada.
 • S’ aconsella Cabells llargs recollits.
 • Tovallola o barnús, banyador, casquet i sabatilles de bany.
 • Noies, recomanable banyador sencer (no posat de casa).
 • Nens/es fins a 4 anys una muda sencera de recanvi, cada dia tornarà a casa.

ÉS ACONSELLABLE QUE EL INFANTS/JOVES:

 • Portin sempre gorra i crema de protecció solar.
 • Portin una cantimplora amb aigua cada dia (millor que una ampolla d’aigua, perquè és reutilitzable).
 • Portin un entrepà i/o fruita per esmorzar (eviteu la pastisseria industrial).
 • No portin diners, joguines, ni aparells electrònics a la motxilla

*Lliurarem una samarreta del campus per torn.

CONTACTE I COMUNICACIONS

Contacte i comunicacions:

 • SERGI CEBRIÀ (director campus)
 • de 9 a 17 h.     934 943 739 i 934 109 261
 • Resta d’horari     934 109 261
 • activitatspsj@natacio.cat

Avisos:

 • No subministrarem cap tipus de medicament.
 • No permetrem l’ús durant l’activitat de cap tipus de joguina o dispositiu tàctil.
 • Tots els infants i joves que marxen sols hauran de portar autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a. Document al següent enllaç:
 • Si els infants i joves han de ser recollits per una tercera persona, cal avisar amb antelació per correu electrònic o hauran de portar el mateix dia una autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a. Document al següent enllaç:
 • En cas de no assistència, cal avisar amb tota l’antelació possible o el mateix dia a primera hora del mati, pel bon funcionament de l’activitat
 • La Federació Catalana de Natació es reserva el dret de poder modificar puntualment les activitats programades quan per motius d’organització sigui necessari.