Normativa d’espais

La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:

 • El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius
 • La presencia de tècnics esportius / socorristes permanent en la sala de fitness i piscina
 • El servei d’assessorament i seguiment  als abonats
 • Puntualitat i qualitat en l’inici de les activitats dirigides

 


 • Normes Piscina
 • Normes Sala Fitness
 • Normes Sala Ciclisme
 • Normes Sala Activa’t
 • Normes Espai Termal
Normes Piscina

El tècnic / socorrista limitarà o prohibirà la realització d’aquells exercicis que consideri inapropiats, perillosos o de realització dubtosa que incideixin en la pròpia seguretat o la d’altres usuaris, o puguin deteriorar l’equipament o el material.

Els menors entre 3 i 14 anys han d’entrar acompanyats d’un adult (segons  la Ordre  de 31-5-1960 del Ministerio de Governación) que se’n faci responsable, excepte si participen d’un curs. L’adult haurà d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà pel seu bon comportament. Un adult pot accedir amb un màxim de 2 menors.

Horari: De dilluns a divendres de 7 a 21.45 h., dissabtes de 8 a 19.45 h.,

diumenges i festius de 9 a 13.45 h. (excepte disposicions especials de competicions o d’altres)

NO ES PERMET:

 1. Accedir o restar a l’espai de piscina vestit de carrer o amb calçat de carrer.
 2. Fumar o menjar a la zona de platja de piscina.
 3. Utilitzar cap tipus de sabó o cremes a les dutxes de piscina i zona comuna d’aigües.
 4. Realitzar cap activitat perillosa o jocs que comportin risc físic. Saltar a l’aigua de forma temerària o imprudent.
 5. Córrer ni fer exercicis de cap tipus, ni estirar-se a terra per fer estiraments, per les zones de peu moll.
 6. Recolzar-se ni repenjar-se a les sureres.
 7. La pràctica d’apnea lliure.
 8. L’ús del material de piscina sense el permís corresponent ni treure el material del recinte de la piscina.
 9. L’ús de les ulleres que tinguin una mida (ulleres de busseig, màscares, etc.) o siguin de material fàcilment esmicolable que comporti un risc pels usuaris.
 10. L’ús de flotadors recreatius i/o inflables.
 11. Fer ús de la piscina a tota persona que presenti una ferida oberta i /o malaltia infecciosa.
 12. Portar roba interior sota el banyador.
 13. Banyar-se amb samarretes tèrmiques ni vestit de neoprè.
 14. Dur l’aigua o les begudes en recipients que no siguin hermètics i irrompibles.
 15. Utilitzar pales que sobre surtin de la mida de la mà, aletes d’entrenament grans i mono aletes.
 16. Utilitzar les pales i les aletes d’entrenament al carrer senyalitzat com a lent.
 17. L’ús del telèfon mòbil, tauletes, ordinadors i/o càmeres fotogràfiques.

ÉS OBLIGATORI:

 1. Fer cas dels consells dels tècnics i de les indicacions dels socorristes, i de les normes de la piscina.
 2. Dur sabatilles de goma netes, casquet de bany i banyador
 3. Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
 4. Seguir la norma de sentit de natació dels carrils, nedant per la dreta del carril i deixant lliure el costat esquerre. Al realitzar avançaments comprovar que no teniu ningú a prop que nedi en sentit contrari. Mantenir una distància prudencial entre vosaltres i els altres usuaris que neden al mateix carrer.
 5. Quan us atureu a la paret deixar espai disponible per als altres usuaris que neden sense aturar-se.
 6. Els usuaris de piscina hauran de respectar els espais destinats a les diferents activitats i els cartells indicatius de carril lent, mig o ràpid.
 7. Tornar al seu lloc el material utilitzat.
 8. Qualsevol usuari de la piscina amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca o de tipus epilèptic, no hauria de venir sol, ho ha de comunicar al tècnic o socorrista abans d’introduir-se a l’aigua.

ES RECOMANA:

 1. Fer un escalfament general, amb exercicis aeròbics i d’estiraments durant 10’-15’.
 2. Consultar al personal tècnic de la piscina per assessorar-se del treball adient en funció dels objectius i de les necessitats de cadascú/na, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la pràctica saludable i responsable d’exercici físic.
 3. No dur cap tipus de joies o bijuteria mentre es resti al recinte de piscina. En cas de pèrdua o deteriorament, la instal·lació no se’n fa responsable de cap tipus d’objecte, a més de representar un risc de lesió pel propi usuari que les porta i per la resta.
Normes Sala Fitness

El tècnic de sala limitarà o prohibirà la realització d’aquells exercicis que consideri inapropiats, perillosos o de realització dubtosa que incideixin en la pròpia seguretat de l’usuari o d’altres usuaris, o puguin deteriorar l’equipament o el material.

Horari: De dilluns a divendres de 7 a 21.45 h., dissabtes de 8 a 19.45 h., diumenges i festius de 9 a 13.45 h.

NO ES PERMET:

 1. Excedir del temps de treball marcat a les màquines cardiovasculars.
 2. Monopolitzar les diferents estacions, ni guardar tanda
 3. Utilitzar roba i calçat de carrer i sabates de ciclo indoor (excepte per a la utilització adient a la seva funció).
 4. Portar l’aigua o les begudes en recipients que no siguin hermètics i que es puguin trencar.
 5. Entrar motxilles o bosses a la sala.
 6. Treure el material de la sala.
 7. L’ús del telèfon mòbil.

ÉS OBLIGATORI:

 1. Fer cas dels consells dels tècnics i de les normes de la Sala.
 2. Dur una tovallola per usar-la en les màquines o els matalassos i, per motius d’higiene, eixugar la màquina quan s’hagi fet servir.
 3. Portar roba i calçat esportiu adequat. No es considera que ho siguin: les xancletes, les sabates amb plataforma, els banyadors o els pantalons texans.
 4. Canviar-se les sabates del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva.
 5. Cedir l’ús de l’aparell quan es fa una pausa de recuperació entre sèries.
 6. Tornar al seu lloc el material que s’hagi estat utilitzant, per tal de facilitar-ne l’ús a la resta de persones usuàries de la sala.

ES RECOMANA:

 1. Fer un escalfament general, amb exercicis aeròbics i d’estiraments durant 10-15 minuts.
 2. Consultar al personal tècnic de la sala per assessorar-se del treball adient en funció dels objectius i de les necessitats de cadascú/na, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la pràctica saludable i responsable d’exercici físic.
Normes Sala Ciclisme

Aquesta activitat té un nombre màxim d’aforament. Consulteu a recepció en quins horaris cal anotar-se a la llista d’accés, abans de l’activitat.

Horari: segons planning d’activitats definit per temporades

NO ES PERMET:

 1. Accedir a la sala passats 10 minuts del inici de l’activitat (5’ en les sessions exprés) o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament.
 2. L’ús lliure de la sala quan no hi hagi activitat programada sense autorització del tècnic.
 3. Utilitzar roba i calçat de carrer.
 4. Dur l’aigua o les begudes en recipients que no siguin hermètics i irrompibles.
 5. Entrar motxilles o bosses a la sala.
 6. L’ús del telèfon mòbil.

ÉS OBLIGATORI:

 1. Fer cas dels consells dels tècnics i de les normes de la Sala.
 2. Dur una tovallola de mà per assecar-se la suor.
 3. Dur roba esportiva adequada per a fer l’activitat.
 4. Canviar-se les sabates del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva.
 5. Netejar la suor de les bicicletes i del terra.
 6. Afluixar els cargols del seient i del manillar quan hagi acabat l’activitat per pujar el seient al màxim i no treure el manillar.

ES RECOMANA:

 1. Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.
 2. Ajustar les bicicletes a l’allargada de les nostres extremitats.
 3. Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
 4. Hidratar-se contínuament, fins i tot abans de tenir sensació de set.

 

* La Federació Catalana de Natació es reserva el dret de modificar, canviar o eliminar alguna activitat, en cas de necessitat de la pròpia entitat o del mateix Ajuntament de Barcelona.

 

Normes Sala Activa’t

Cadascuna de les activitats té un nombre màxim d’aforament. Consulteu a recepció en quins horaris cal anotar-se a la llista d’accés, abans de l’activitat.

Horari: segons planning d’activitats definit per temporades

 

NO ES PERMET:

 1. Accedir a la sala passats 10 minuts del inici de l’activitat (5’ en les sessions exprés) o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament.
 2. La utilització individual o col·lectiva sense la presència d’un tècnic.
 3. Utilitzar roba i calçat de carrer i calçat amb sola que marqui.
 4. Dur l’aigua o les begudes en recipients que no siguin hermètics i irrompibles.
 5. Entrar motxilles o bosses a la sala.
 6. Treure el material de la sala.
 7. L’ús del telèfon mòbil.

ÉS OBLIGATORI:

 1. Fer cas dels consells dels tècnics i de les normes de la Sala.
 2. Dur una tovallola de mà per a posar-la damunt les màrfegues, en cas que se n’utilitzin, i per eixugar-se la suor.
 3. Dur roba esportiva adequada per a fer les activitats dirigides. El tors ha d’estar cobert i les sabatilles no poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma. Es recomana dur roba còmoda si l’activitat a fer així ho requereix.
 4. Canviar-se les sabates del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva.
 5. Tornar al seu lloc el material que s’hagi utilitzat.

ES RECOMANA:

 1. Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.
 2. Assegurar-se que el nivell de dificultat de la sessió és adequat al nivell i condició física actual.
 3. Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
 4. Hidratar-se durant el temps dedicat a la pràctica esportiva.

  

* La Federació Catalana de Natació es reserva el dret de modificar, canviar o eliminar alguna activitat, en cas de necessitat de la pròpia entitat o del mateix Ajuntament de Barcelona.

Normes Espai Termal

Horari: De dilluns a divendres de 7 a 21.45 h., dissabtes de 8 a 19.45 h., diumenges i festius de 9 a 13.45 h.

 

NO ES PERMET:

 1. Accedir als menors de 16 anys.
 2. Queda absolutament prohibit abocar aigua a la sauna seca i al bany de vapor; així com deixar tovalloles, peces de roba, o qualsevol objecte, damunt les pedres de la sauna seca, així com obstruir el termòstat del bany de vapor.
 3. Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes, a les saunes, bany de vapor i a la zona comuna de descans. També està prohibit l’ús de guants de crill o d’altres elements d’exfoliació. Així com, afaitar-se o depilar-se en aquestes zones.
 4. Pujar als bancs amb sabatilles.
 5. Portar joies ni objectes metàl·lics per risc de cremades.
 6. Fumar ni menjar.
 7. L’ús del telèfon mòbil, tauletes, ordinadors i/o càmeres fotogràfiques.
 8. Per a persones amb problemes de varius, hipertensió arterial, problemes cardíacs, trastorns de pressió, epilèpsia, hipertiroïdisme, diabetis, infeccions agudes, insuficiència renal, malaltia bronquial severa, edemes, estats anèmics, amb dermatitis, o problemes de vasodilatació.

ÉS OBLIGATORI:

 1. És obligatori fer cas de les indicacions i consells dels tècnics.
 2. A tot el recinte de l’espai termal s’han de dur sabatilles de goma netes, banyador i tovallola per evitar el contacte directe amb els elements de repòs.
 3. Abans del seu ús és obligatori dutxar-se.
 4. Utilitzar les dutxes d’hidroteràpia amb banyador

ES RECOMANA:

 1. Consultar al personal tècnic més proper en cas de tenir qualsevol dubte.
 2. La freqüència recomanada per l’ús de la sauna és de 2 sessions setmanals.
 3. És recomanable hidratar-se durant els moments previs o immediatament després de gaudir de les saunes, sempre i quan l’envàs no sigui de vidre i es faci un ús acurat dels envasos i embolcalls.
 4. Romandre al vapor o la sauna entre 8-15 minuts. Abans de sortir romandre assegut 2-3 minuts si s’ha estat estirat.
 5. Al sortir del vapor o la sauna, dutxar-se amb aigua freda començant per les extremitats.
 6. Sempre que es noti sensació d’angoixa, sufocació o mareig, cal sortir de la sauna o el bany de vapor.
 7. Davant de qualsevol signe o símptoma de trobar-se malament, avisar immediatament al personal del centre.

ÉS CONTRAINDICAT

 1. Entrar a la sauna o vapor, abans de fer 2 hores d’haver ingerit aliments. Entrar amb un estat de molt esgotament.
 2. Fer sauna si el nostre organisme necessita una aportació major de sang (menstruació, embaràs, post operatoris, etc), ni en cas de patir malalties cardíaques o ferida oberta. No és aconsellable a les persones afectades d’hipotensió.

En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai s’hauria de consultar a un metge.