Contacte i incidències:

Sergi Cebrià (director)

de 9 a 17 h.    934 943 739 i 934 109 261

Resta d’horari    934 109 261

activitatspsj@natacio.cat

 Avisos:

No subministrarem cap tipus de medicament.

No permetrem l’ús durant l’activitat de cap tipus de joguina o dispositiu tàctil.

Tots els infants i joves que marxen sols hauran de portar autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a. Document al següent enllaç:

 

 

La Federació Catalana de Natació es reserva el dret de poder modificar puntualment les activitats programades que per motius d’organització sigui necessari.