Contacte i comunicacions:

SERGI CEBRIÀ (director campus)
de 9 a 17 h.     934 943 739 i 934 109 261
Resta d’horari     934 109 261
activitatspsj@natacio.cat

Avisos:

No subministrarem cap tipus de medicament.
No permetrem l’ús durant l’activitat de cap tipus de joguina o dispositiu tàctil.
Tots els infants i joves que marxen sols hauran de portar autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a.Document al següent enllaç:
Si els infants i joves han de ser recollits per una tercera persona, cal avisar amb antelació per correu electrònic o hauran de portar el mateix dia una autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a. Document al següent enllaç: