Procediment entrada i sortida

Tenen accés a les instal·lacions del CE Piscina Sant Jordi:

a) Els seus abonats.

b) Les persones que participen en alguna activitat organitzada.

c) Les persones que en fan un ús puntual pagant l’entrada.

d) Grups que realitzen una activitat organitzada.

e) Públic assistent a competicions o actes esportius.

L’accés i la sortida dels usuaris del centre és el situat única i exclusivament en l’entrada principal.

 • Abonat del CE Piscina Sant Jordi
Abonat del CE Piscina Sant Jordi
 • Per ser abonat cal tenir 16 anys complerts.
 • Ha d’accedir al centre pel lector digital a qualsevol dels torniquets. A la sortida ha de fer la mateixa operació, també indiferentment a qualsevol dels torniquets.
 • Si l’abonat està inscrit en una franja horària determinada, el control automàtic d’accés li autoritza l’entrada a l’hora en punt que comença la seva franja horària.
 • Els abonats han de respectar la modalitat d’accés a la qual estan inscrits.
 • Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides
Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides
 • Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats.
 • Els menors de 14 anys es canviaran als vestidors col·lectius i utilitzaran el túnel de dutxes de la piscina olímpica (no poden utilitzar les dutxes dels vestidors).
 • Es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i com a màxim 10 minuts després dels seu horari.
 • S’ha d’utilitzar el vestidor i l’espai reservat a l’activitat contractada.
 • Persones que fan ús puntual del centre
 • Grups que realitzen una activitat organitzada
Persones que fan ús puntual del centre

Entrades puntuals:

 • Es venen sempre que l’aforament del centre ho permeti.
 • Un cop abandonat el centre, no es pot tornar a entrar amb el mateix tiquet.
 • El personal d’atenció a l’usuari prendrà les dades personals dels usuaris puntuals per raons de seguretat.L’usuari ha de facilitar el nom i el document oficial que l’acrediti.
 • L’entrada dóna dret a l’ús lliure de la piscina (cal saber nedar 50 m. seguits amb autonomia) i l’espai termal (només majors de 16 anys).
 • Poden fer ús de la piscina olímpica (en l’horari establert en cada modalitat) amb les següents modalitats:
  • Entrada puntual i reduïda, a partir de 16 anys
  • Entrada infantil, de 3 a 15 anys (només la piscina).
 • Els menors de 14 anys es canviaran als vestidors col·lectius i utilitzaran el túnel de dutxes de la piscina olímpica (no poden utilitzar les dutxes dels vestidors)
 • L’horari i calendari d’aquestes modalitats es determinaran per a cada temporada.

Lloguers:

 • S’ha d’abonar l’import corresponent a l’espai reservat abans d’entrar al centre.
 • Es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després del seu final.
 • Només es pot fer ús de l’espai reservat.
Grups que realitzen una activitat organitzada
 • El responsable del grup ha de dipositar un document identificatiu personal amb foto i nom a recepció i a canvi se li lliura la clau del vestidor. El carnet personal el recuperarà al retornar la clau del vestidor, en el moment que tot l’equip abandoni el centre. Per tant, no es pot retornar la clau si hi queda algun membre de l’equip dins.
 • S’han d’utilitzar els vestidors de grups designats.
 • Els esportistes es canviaran als vestidors col·lectius i utilitzaran el túnel de dutxes de la piscina olímpica (no poden utilitzar les dutxes dels vestidors).
 • En el cas d’equips que facin competició, en els entrenaments es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la. El dia de la competició es permet l’entrada 45 minuts abans de començar el partit i la sortida als 30 minuts d’haver acabat.
 • En el cas de les lligues organitzades per CE Piscina Sant Jordi, es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici i s’ha de sortir 30 minuts després de finalitzar.
 • En tots els casos, els vestidors s’han de deixar tancats amb clau, buits i en bon estat.