NATACIÓ PER A ADULTS

Està dirigida a persones que vulguin aprendre a nedar, o bé a millorar la seva tècnica de
natació.

Cursos mensuals:

de dilluns a divendres (excepte el mes d’agost) i els dissabtes (excepte els mesos de juliol i agost)

La programació de l’ensenyament de la natació per adults es divideix en tres etapes

 • Iniciació: adaptació al medi aquàtic. Iniciació a l’aprenentatge.
 • Iniciació: domini del medi. iniciació a la tècnica d’estils (crol i esquena)
 • Perfeccionament de la tècnica d’estils (crol, esquena i braça)
 • Tecnificació en aigües obertes
 • INICIACIÓ: ADAPTACIÓ AL MEDI AQUÀTIC. INICIACIÓ A L’APRENENTATGE
INICIACIÓ: ADAPTACIÓ AL MEDI AQUÀTIC. INICIACIÓ A L’APRENENTATGE

Característiques del grup

 • Por a l’aigua.
 • Falta de control postural.
 • Falta d’equilibri.
 • Sense autonomia pròpia.

Objectius

 • Dominar el medi aquàtic.
 • Realitzar desplaçaments i propulsions bàsiques.
 • Coordinar la respiració en: desplaçaments, flotacions, girs i immersions.
 • Practicar immersions verticals, canvis de sentit i direcció, girs i entrada a l’aigua.

Continguts

 • Autoconfiança.
 • Autonomia pròpia dins l’aigua.
 • Motivació.
 • Concentració.
 • Control de l’activació muscular (tensió i distensió).
 • Desplaçaments verticals, ventrals i dorsals.
 • Coordinació i equilibri bàsics.
 •  Girs sobre diferents eixos i canvis de direcció.
 • Flotacions ventrals i dorsals (estats de tensió i distensió)
 • Respiracions i immersions bàsiques.
 • Entrada a l’aigua.
 • Resistència.
 • Força muscular.
 • Amplitud de moviment.
 • PERFECCIONAMENT DE LA TÈCNICA D’ESTILS (CROL, ESQUENA I BRAÇA)
PERFECCIONAMENT DE LA TÈCNICA D’ESTILS (CROL, ESQUENA I BRAÇA)

Característiques del grup

 • Executen amb domini els estils de natació: crol, esquena i braça.
 • Utilitzen amb precisió el control de la respiració en els moviments.
 • Estableixen un ritme respiratori adequat a cada intensitat.
 • Realitzen amb una postura adequada l’estil de braça.
 • Executen amb correcció els girs i sortides aplicats als estils.
 • Executen amb una postura bàsica l’estil de papallona.
 • Realitzen moviments amb màxim recorregut articular.
 • Inicien el treball de resistència cardiorespiratòria i de força resistència.

Objectius

 • Dominar el medi aquàtic amb els estils de crol, d’esquena i de braça.
 • Adaptar postures eficients buscant l’hidrodinamisme.
 • Utilitzar amb precisió els segments corporals.
 • Augmentar la capacitat d’esforç.
 • Establir un ritme respiratori adequat a cada intensitat.
 • Reforçar la propulsió.

Continguts

 • Domini del medi amb l’estil de braça.
 • La coordinació bàsica de braços – cames en l’estil de papallona.
 • Domini dels girs i sortides aplicats als estils de crol i d’esquena.
 • Millora de l’estructura i funcions orgàniques.
 • Millora de la condició física.