Escola Natació Artística

TECNOARTÍSTICA.CAT
Cursos mensuals d’octubre a juny.

Places limitades. Per més informació: artisticapsj@natacio.cat

Escola per a donar a conèixer la natació artística a nens i nenes de 7 a 18 anys a través de metodologies jugades i motivadores. Alhora, pretén col·laborar en el desenvolupament integral dels nens i nenes aprofitant els valors i beneficis de l’esport.
La creativitat i l’increment del control i l’equilibri corporal són eixos centrals de l’activitat.


Objectius

A través de dos entrenaments setmanals, creem dues coreografies (una de Tècnica i una d’Artística) que presentem davant dels pares i en una competició anual.

   • Octubre: treball per crear una base de flexibilitat i de natació
   • Novembre-Gener: crear una coreografia Tècnica
   • Gener-Juny: crear una coreografia Artística

Continguts de Treball

   • Coreografia Tècnica:
    • Un equip tècnic
    • Música d’acompanyament
    • Elements tècnics
   • Coreografia Artística:
    • Modalitat Combo (solo/duo/equip)
    • Diferents músiques amb diferents ritmes creant un tema central
    • Elements tècnics i artístics