• QUAN ES POT FER LA INSCRIPCIÓ?
 • COM REALITZAR EL PAGAMENT?
 • COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ?
 • COM SOL•LICITAR L’ AJUT ECONÒMIC?
 • QUAN PUC SOL•LICITAR L’ AJUT ECONÒMIC?
 • CAL FER EL PAGAMENT SI SOL•LICITO L’ AJUT ECONÒMIC ?
 • POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS
 • AL•LÈRGIES I MEDICAMENTS
 • AUTORITZACIÓ JOVES QUE MARXEN SOLS
QUAN ES POT FER LA INSCRIPCIÓ?
 • Inscripcions online:

Per apuntar-se cal inscriure’s de manera telemàtica a partir de DIMARTS 2 d’abril a partir de les 9.00h.

Mitjançant la nostra web: piscinasantjordi.cat

Cal clicar el quadrat blanc que es veu a l’esquerra de la imatge, que posa Inscripcions Piscina Sant Jordi Campus Olímpia:

 

 • Inscripcions presencials:

Dimarts 2 d’abril, a les 9.00 h., obrirem el termini d’inscripcions presencials.

Horari del 2 d’abril 9 a 13 h i de 15 a 19 h.

Horari a partir del 3 d’abril:

de dilluns a divendres de 8 a 13 h i de 15 a 19 h.

dissabtes de 16 a 18 h.

COM REALITZAR EL PAGAMENT?
 • Inscripció online

Hi haurà una plataforma de pagament mitjançant el número de targeta bancària. Al fer la inscripció s’abonarà el 100% del torn o torns reservats.

 • Inscripció presencial

Es pagarà l’ import en efectiu o targeta, de tots els torns sol·licitats.

COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ?

Haureu d’omplir les dades personals del participant, número Catsalut, el qüestionari mèdic i Adjuntar:

– el carnet de vacunació (en el cas que l’infant no segueixi les vacunacions oficials cal un certificat mèdic oficial que ho certifiqui)

COM SOL•LICITAR L’ AJUT ECONÒMIC?

Les persones interessades a sol·licitar l’ajut econòmic, en primer lloc, s’han d’inscriure presencialment a la recepció de la Piscina Sant Jordi.

Si no hi ha sol·licitud d’inscripció, no es pot demanar beca.

Només es pot demanar una beca de 10 dies per nen/a, o sigui, dos torns de 5 dies i només a una instal·lació esportiva o entitat organitzadora. Si es demanen més torns o a més d’una entitat la beca es denegarà.

Per realitzar la sol·licitud serà imprescindible:

 • indicar el codi IDALU del nen/a, que és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que s’assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l’activitat a Catalunya.

El podreu trobar a:

QUAN PUC SOL•LICITAR L’ AJUT ECONÒMIC?

El termini per a demanar les beques comença el dia 2 d’abril i acaba el 15 de maig.

Dates i tràmits per sol·licitar la beca:

Sol·licitud d’ajut econòmic: del 2 d’abril (a les 9 h.) al 3 de maig.

Llista provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 17 de maig.

Període de reclamacions: del 21 de maig al 3 de juny.

Llista definitiva de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 14 de juny.

Inscripció de persones beneficiàries d’ajut econòmic: a partir del 22 de maig.

CAL FER EL PAGAMENT SI SOL•LICITO L’ AJUT ECONÒMIC ?

Quan es realitza la inscripció presencial per tant de reservar la plaça, cal realitzar el pagament corresponent al 10% del torn o torns sol·licitats.

Quan les famílies siguin informades que se’ls ha atorgat l’ajut s’adreçaran a la recepció de la Piscina Sant Jordi i formalitzaran la inscripció abonant la diferència entre l’ajut econòmic atorgat i el preu de l’activitat (descomptant el10% ja abonat).

És imprescindible, si no es realitza la sol·licitud de l’ajut dins el termini, avisar al centre per indicar si volem mantenir la plaça i pagar el torn o si desistim i la lliurem.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS
AL•LÈRGIES I MEDICAMENTS

Qualsevol tema relacionat amb la salut de l’infant s’haurà d’acreditar abans de començar el campus.

En el cas d’al·lèrgies i medicacions caldrà omplir una documentació específica que es farà arribar directament al vostre correu una vegada inscrit el vostre fill o filla. És important que ens informeu abans de començar l’activitat.

AUTORITZACIÓ JOVES QUE MARXEN SOLS

Tots els infants i joves que marxen sols hauran de portar autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a.

Document al següent enllaç

Si els infants i joves han de ser recollits per una tercera persona, cal avisar amb antelació per correu electrònic o hauran de portar el mateix dia una autorització per escrit signada pel pare/mare o tutor/a.

Document al següent enllaç: