Distribució dels carrers de la piscina per a abonats i entrades puntuals.
Aquesta distribució es realitza per temporades.