Protecció de la imatge

PROTECCIÓ DE LA IMATGE PRÒPIA

A efectes de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge, la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules…) de qualsevol tipus es tractaran de la següent manera:

a)      FC Natació per tal de garantir els interessos dels usuaris estableix que no es podrà realitzar enregistrament d’imatges ni de so, en els espais esportius i complementaris tancats al públic, figura de l’espectador, com a norma general.

b)      Davant de requeriments concrets d’enregistrament dins dels espais esportius tancats s’haurà de realitzar una sol·licitud per escrit que anirà acompanyada de l’autorització de la persona a ser enregistrada o del seu tutor/a. La sol·licitud recollirà la voluntat de no penjar ni publicar les imatges en cas que surtin altres persones que no hagin donat la seva voluntat expressa per a la filmació.

c)       En el cas dels espais esportius oberts de la Piscina Sant Jordi, la FC Natació fomentarà el caràcter informatiu de la norma i s’eximeix de la responsabilitat existent entre usuaris.

d)      Respecte a les activitats de portes obertes realitzades a la instal·lació, informar als usuaris, ja que en aquest cas funcionarà com un espai obert.