• CONTROL ACCÉS
 • PISCINA
 • FITNESS
 • SALA D’ACTIVITATS
 • SALA DE CICLISME
 • VESTIDORS
 • NORMES NATACIÓ INFANTIL I ESPORTIVA
CONTROL ACCÉS
 • L’entrada es realitzarà per la porta de la façana del carrer París, més propera al carrer Viladomat.
 • A l’entrada i de la sortida de les instal·lacions, així com durant tota l’estona de permanència fer ús de la mascareta.
 • Abans d’entrar al vestíbul cal netejar les sabates a la catifa desinfectant i a l’entrar posar-se gel desinfectant a les mans
 • Si es donen situacions de cues per poder entrar, obligatòriament caldrà̀ respectar els 2 metres de distanciament físic entre persones.
 • Al punt de rebuda, informeu quina activitat es vol realitzar per comprovar que hi ha plaça disponible
 • El control d’accés al Centre Esportiu es farà amb la polsera d’identificació per xip, personal i intransferible, pels torns habituals.
 • El primer dia, cal adreçar-se a la recepció per recollir la polsera d’accés
 • Passar pels torns amb la polsera, evitant tocar-los amb les mans
 • Seguiu les senyals d’ indicació de circulacions, etc.
 • No es permet aturar-se al vestíbul ni als passadissos. Per comentar qualsevol aspecte cal fer-ho en espais oberts, lliures de circulació i sempre respectant la distància mínima de seguretat de 2 metres.
 • Llegiu i compliu les nomes i recomanacions de les infografies de cada espai
 • La sortida és realitza per la porta automàtica al costat de la recepció, habilitada només per sortir.
PISCINA
 • Respecta la distància de seguretat.
 • Rentat les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic abans de l’activitat.
 • Aforament limitat. Demana als tècnics en quin espai pots nedar.
 • Segueix els consells dels tècnics.
 • Obligatori dutxar-se al túnel de dutxes abans de entrar a l’aigua.
 • Entra a l’aigua per les zones definides.
 • Neda per la dreta i evita el contacte.
 • Evita aturar-te al mig de la piscina.
 • Al marxar, recomanable dutxar-se al túnel de dutxes, no fer servir les dutxes del vestidor.
 • Quan acabis redueix el temps al vestidor.
 • A casa, renta el material utilitzat (banyador, casquet de bany, tovallola, ulleres, sabatilles, etc.)
FITNESS
 • Cal portar posada la polsera d’accés.
 • Respecta la distància de seguretat.
 • L’ús de tovallola a la sala de fitness i a les activitats dirigides serà obligatori i indispensable.
 • Rentat les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic abans i desprès de l’activitat.
 • Segueix els consells dels tècnics.
 • Ús cardio: aparells alterns (un si un no)
 • Neteja la màquina cada vegada que acabis/comencis amb el material desinfectant que disposem al vostre abast.
 • Posa la tovallola damunt les màquines i l’estora.
 • Font d´aigua fora de servei. Porta la teva beguda per hidratar-te.
 • Quan acabis redueix el temps al vestidor.
SALA D’ACTIVITATS
 • Cal portar posada la polsera d’accés.
 • Entra i surt esglaonadament. Espera que el tècnic/a obri la porta per entrar/sortir.
 • Respecta la distància de seguretat.
 • L’ús de tovallola a les activitats dirigides és obligatori i indispensable.
 • Rentat les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic abans i desprès de l’activitat.
 • Segueix els consells dels tècnics.
 • Posa la tovallola damunt l’estora.
 • Fes l’activitat dins de la zona marcada.
 • Font d´aigua fora de servei. Porta la teva beguda per hidratar-te.
 • Quan acabis redueix el temps al vestidor.
SALA DE CICLISME
 • Cal portar posada la polsera d’accés.
 • Entra i surt esglaonadament. Espera que el tècnic/a obri la porta per entrar/sortir.
 • Respecta la distància de seguretat.
 • L’ús de tovallola a la sala de ciclisme és obligatori i indispensable.
 • Rentat les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic abans i desprès de l’activitat.
 • Segueix els consells dels tècnics.
 • Neteja la màquina cada vegada que acabis/comencis amb el material desinfectant que disposem al vostre abast.
 • Font d´aigua fora de servei. Porta la teva beguda per hidratar-te.
 • Quan acabis redueix el temps al vestidor.
VESTIDORS
 • Entra i surt esglaonadament.
 • Respecta la distància de seguretat.
 • Rentat les mans a l’entrar/sortir amb sabó o gel desinfectant.
 • Evita tocar tot allò que no sigui necessari.
 • Podeu utilitzar els armariets disponibles, mantenint separació entre ells.
 • Podeu utilitzar els vestidors col·lectius (A, B, C i D) sempre mantenint la distància de seguretat.
 • Canvia´t les sabates del carrer i fes servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva.
 • Queda totalment prohibit qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part del Centre Esportiu, especialment zona de vestidors i dutxes.
 • A les dutxes, per mantenir distància de seguretat i mesures higièniques, no estan totes en servei.
 • Als lavabos:
  • Rentat les mans amb sabó i eixuga-les amb paper de mans
  • Llença el paper de mans a la paperera
  • Baixa la tapa abans de prémer la cisterna de l’inodor
 • No podreu fer servir els assecadors de mans i cabells de vestidors o de lavabos per mitjà de dispositius d’aire calent.
 • Redueix el temps al vestidor.
NORMES NATACIÓ INFANTIL I ESPORTIVA

Informatives i de prevenció COVID-19

 • Infografies i cartells informatius, distribuïts a cada espai, i per tota la instal·lació, per mantenir contínuament informats els usuaris de les normes d’ús, de les recomanacions per evitar el risc de contagi i de les mesures higièniques bàsiques establertes per les autoritats sanitàries.
 • A la instal·lació es disposa de gel hidroalcohòlic i sabó de mans per al rentat de mans.
 • Obligatorietat de portar la mascareta a l’entrar, als espais comuns i al sortir. Cal portar-la sempre posada, excepte quan es neda i a les dutxes. Es recomana portar una bosseta per guardar la mascareta que es deixarà juntament amb la tovallola al banc situat davant de l’espai de practica esportiva destinat a tal efecte.
 • Romandran fora de servei:
  • L’espai d’ubicació dels assecadors (s’inclouen fora de servei els mateixos assecadors de cabells de la zona).
  • Els endolls dels vestidors (per tant no es pot utilitzar cap aparell elèctric).
  • Les zones del vestíbul no destinades a la transició dels usuaris.

Control accessos

 • Advertir i posar en coneixement de les persones que tinguin la voluntat d’accedir a la Piscina Sant Jordi, que si s’ha estat en contacte estret amb una persona afectada per la COVID-19, encara que amb símptomes lleus, ha d’abstenir-se d’accedir a la instal·lació esportiva un mínim de 10 dies, així com participar de les activitats esportives o físiques, i seguir el protocol d’actuació referit pel seu centre sanitari.
 • Prohibició d’accés a les instal·lacions a tota persona simptomàtica:
  • Si febre (superior als 37’3 graus)
  • Que ens els darrers 10 dies hagi tingut: Increment de les dificultats respiratòries, Pèrdua sobtada del gust o de l’olfacte, Molèsties digestives, Problemes a la pell, Tos, Malestar general.

Entrada i sortida instal.lacions

 • L’entrada es realitzarà per la porta de la façana del carrer París (porta d’escoles).
 • Al punt de rebuda es passarà llista i caldrà lliurar el full de declaració responsable només els menors de 6 anys podran entrar acompanyats d’un adult. (Sempre caldrà utilitzar el vestidor assignat)
 • Al punt de rebuda o d’entrada els acompanyants dels participats als cursos de natació infantil hauran d’identificar-se per poder accedir-hi.
 • L’entrada sempre serà dintre de l’horari establert (màxim 20’ abans de l’hora d’inici de l’activitat), de forma esglaonada i dirigint-se directament al vestidor designat pel nostre personal.
 • És obligatori portar la mascareta a l’entrar, als espais comuns i al sortir. Cal portar-la sempre posada, excepte quan es neda i a les dutxes.
 • A l’entrar posar-se gel desinfectant a les mans.
 • Si es donen situacions de cues per poder entrar, obligatòriament caldrà̀ respectar 1,5 metres de distanciament físic entre persones.
 • No es permet aturar-se al vestíbul ni als passadissos. Per comentar qualsevol aspecte cal fer-ho en espais oberts, lliures de circulació́́ i sempre respectant la distància mínima de seguretat de 1,5 metres.
 • Llegiu i compliu les nomes i recomanacions de les infografies de cada espai. Seguiu les senyals d’indicació de circulacions, etc.
 • Els pares s’esperaran per recollir als nens al carrer Paris al costat de la porta d’entrada sense entrar-hi i sense interrompre el pas i mantenint la distància de seguretat de 1,5m.
 • Un tècnic serà l’encarregat d’acompanyar als nens del vestidor fins a la porta de sortida excepte els nens que tinguin autorització signada per pare, mare o tutor per marxar sols.

Piscina olímpica

 • Els grups sempre seran el més estables possible.
 • El material que utilitzi cada grup serà desinfectat pel personal de la piscina un cop finalitzi l’activitat.
 • Les activitats es realitzaran sempre mantenint els mateixos grups estables, amb els seu respectiu monitor.
 • Les activitats d’aprenentatge proposades s’adaptaran a les noves normatives, respectant la distància interpersonal del grup i minimitzant la compartició de material.
 • A platja de piscina cada grup tindrà un banc exclusiu per deixar tovalloles i sabates de piscina així com també la bosseta amb la mascareta. Recomanem que cada bossa estigui retolada amb el nom del nen. Quan marxi el grup també es desinfectarà com es fa amb el material utilitzat.
 • Les transicions tant per platja de piscina com pels vestidors sempre es realitzaran amb mascareta i garantint la distancia de seguretat.
 • Les dutxes de platja de piscina s’utilitzaran per grups i de forma esglaonada.
 • Obligatori dutxar-se al túnel de dutxes abans de entrar a l’aigua.
 • Al marxar, cal dutxar-se al túnel de dutxes, no es poden utilitzar les dutxes del vestidor.
 • Les grades i el vestíbul d’accés a les grades romandran tancats.
 • Aquest any a causa de les restriccions produïdes per la COVID’19 de moment no es contempla cap jornada de portes obertes.

Vestidors, serveis i banys

 • Entra i surt esglaonadament. Redueix el temps al vestidor
 • Respecta la distància de seguretat.
 • Rentat les mans a l’entrar/sortir amb sabó o gel desinfectant.
 • Evita tocar tot allò que no sigui necessari.
 • Utilitza el vestidor col·lectiu (A, B, C o D, que hagi estat designat per al teu grup) sempre mantenint la distància de seguretat i amb la mascareta posada.
 • Els majors de 14 anys, poden tenir autonomia per entrar i sortir de la instal·lació, així com l’ús dels armariets de la zona d’abonats (adults). Igualment, han de respectar el distanciament i el sentit de circulació establert a la instal·lació com qualsevol altre usuari.
 • Canvia´t les sabates del carrer i fes servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva.
 • Queda totalment prohibit qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part del Centre Esportiu, especialment zona de vestidors i dutxes.
 • No podeu fer servir els assecadors de mans i cabells de vestidors o de lavabos o qualsevol altre dispositiu d’aire calent com a mesura de prevenció. (recomanem, en la època de fred, eixugar-se bé el cabell i la utilització de gorra d’hivern)
 • Als lavabos:
  • Rentat les mans amb sabó i eixuga-les amb paper de mans
  • Llença el paper de mans a la paperera
  • Baixa la tapa abans de prémer la cisterna de l’inodor